Intră în cont Cont nou

Termeni și Condiții – participare evenimente

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1.1 Asociaţia Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI, cu sediul în București, str. Aleea Cetățuia, Nr.6, SECTOR 6, având cod unic de identificare 43360704, posesoare a contului IBAN: RO35BTRLRONCRT0567055401 deschis la Banca Transilvania, date contact: email: contact@edumi.ro, tel: 0725657291, reprezentata prin dna. Petcu Irina Elena,

în calitate de Organizator,

și,

1.2. Nume și Prenume, Nume și Prenume (participantul la eveniment), adresa, date contact, cont bancar

în calitate de Beneficiar,

II. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

 1. Prin completarea Formularului de Înscriere de pe site-ul www.edumi.ro, și prin achitarea taxei de participare, Beneficiarul acceptă Termenii și Condițiile acestor activități, indiferent dacă a fost semnat sau nu un act scris.

III. OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Obiectul Termenilor și Condțtiilor reprezintă prestarea de către Organizator a serviciilor, așa cum sunt descrise în prezentarea evenimentului.

IV. DURATA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Termenii și Condițiile se aplică pe o perioadă determinată, începând cu data plății avansului și completării Formularului de Înscriere, și se încheie odată cu finalizarea evenimentului pe care l-a ales Beneficiarul.

V. TAXA DE PARTICIPARE, TERMENI DE PLATĂ

 1. Taxa de participare este precizată în descrierea fiecărui eveniment și se va plăti prin ordin de plata în contul specificat de Organizator/Prestator sau prin instrumentul de plată online, la data completării Formularului de înscriere.

VI. RENUNȚAREA LA PARTICIPARE

 1. În cazul în care Beneficiarul renunță, indiferent de motiv, la Evenimentul la care s-a înscris, se aplică următoarele prevederi:

VII. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 1. Să organizeze toate serviciile menționate în prezentare;
 1. Să asigure publicarea pe site-ul Asociației a materialelor didactice trimise de Beneficiar
 2. Să ofere logistica necesară organizării evenimentelor;
 3. Să ofere numărul optim de instructori și facilitatori;
 4. Să prezinte tuturor participanților Regulamentul Evenimentului.

VIII. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

8.1. Să plătească taxa de participare convenită, respectând termenele de plată stipulate la art. V al acestui document;

 1. Să respecte termenul de trimitere a materialelor conexe evenimentului.
 2. Beneficiarul declară pe proprie răspundere că întregul material didactic/ştiinţific pus la dispozitia Organizatorului este integral creaţia sa şi că, prin editarea şi difuzarea acesteia, nu sunt încălcate drepturile patrimoniale şi morale ale altor persoane, definite conf. Legii nr. 8/1996, cu privire la drepturile de autor şi la drepturile conexe.
 3. Beneficiarul declară sub semnătură privată pe proprie răspundere că “întregul conţinut al materialului transmis trebuie să respecte toate reglementările legale privind proprietatea intelectuală, regulile dreptului de autor /copyright-ului şi plagiatului, de nerespectarea acestora făcându-se răspunzători numai acesta, Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens.
 4. Beneficiarul declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra materialului didactic/ştiinţific se află în proprietatea sa şi că nu a încheiat niciun alt contract, aflat în vigoare la data semnării prezentului contract, prin care să fie concesionat vreunul din drepturile de proprietate intelectuala/ copyright.
 5. Beneficiarul garantează că, după ştiinţa sa, materialul didactic/ştiinţific nu conţine nimic calomnios, obscen, scandalos ori ilegal, astfel încât, prin editarea şi difuzarea ei, să fie încălcate legile româneşti în vigoare la data participarii la cursul organizat .
 6. Să folosească un limbaj non violent și decent pe toată durata desfășurării evenimentului.
 7. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza publicarea materialelor care nu respectă cerințele menționate anterior, fără a avea obligativitatea de a returna taxa de participare.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1.În cazul nerespectării acestor obligații ale Beneficiarului, organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele apărute;

X. FORȚA MAJORĂ

10.1.Organizatorul nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2.Anularea unui eveniment/curs ca urmare a deciziilor ferme ale autorităților statului sau în situații neimputabile organizatorului/ prestatorului (incluzând dar fără a se limita la:, stare de urgență, epidemii), scutește organizatorul de returnarea taxei plătite de către Beneficiar.

XI. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRȚI

11.1.În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa electronică de contact de pe site-ul Asociației pentru organizator, respectiv la adresa menționata de beneficiar în formularul de înscriere.

11.2.Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți.

XII. ALTE CLAUZE

12.1.Beneficiarul își dă acordul ca imaginile foto sau video realizate de organizator pe timpul activităților din eveniment, să fie folosite fără scop comercial pe site-ul Asociației www.edumi.ro, sau pe alte canalele de internet ale Asociației: Facebook, Înstagram, Youtube, Tik-Tok, etc.

XIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1.Asociaţia Europeană a Profesioniștilor din Educație- EDUMI, cu sediul în București, str. Aleea Cetățuia, Nr.6, SECTOR 6, având cod unic de identificare 43360704., email: contact@edumi.ro, telefon: 0725657291, in calitate de Organizator/ Prestator servicii

13.2. Având în vedere prevederile din legea 129/ 2018 privind protecția datelor cu caracter personal al participantilor la eveniment, vă garantăm că am luat cele mai bune măsuri pentru ca datele dumneavostră personale să fie în deplină siguranță, cu respectarea prevederilor legale.

13.3. Organizatorul/ Prestatorul poate colecta de la Beneficiar date cu caracter personal numai după ce Beneficiarul își dă acordul voluntar și explicit exprimat prin bifarea căsuței de pe Formularul de Înscriere.

13.3. Datele personale oferite de dumneavostră vor fi folosite în scopul informării asupra programelor desfășurate de organizator/ prestator, de transmiterea de informații promoționale, cât și de comunicarea de detalii organizatorice.

13.4. Stocarea datelor se va face pe o perioada de 5 ani, cu excepția datelor contabile și administrație care vor fi păstrate până când impun normele legale în vigoare.

Dacă constatați că anumite date despre dumneavostră nu sunt corecte, vă rugăm să ne contactați cât se poate de repede.